RSS
 

วัดดอนเมือง

07 Jan

 วัดดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนเชิดวุฒกาศ ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง เป็นวัดเก่าแก่หนึ่งหนึ่งของกรุงเทพ ฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างขึ้นเมื่อในสมัยรัชกาลที่ 6

 
 

Tags: , ,

Leave a Reply