RSS
 

สวนหลวง ร.9

28 Nov

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ ที่ผู้คนเข้ามาพักผ่อน  จะมากันเป็นครอบครัว หรือจะมาถ่ายรูปกัน ที่สวนหลวง ร.9 จะมีอากาศที่ดีมาก และเป็นสถานที่ ที่มีความสวยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply